از نکات جالب توجه در دو سال مالکیت و مدیریت حاجی پور ر باشگاه داماش انتخاب چهار سرمربی با پیشینه داماشی بوده است که در آخرین انتخاب، هدایت لاجوردی پوشان رشتی را به فوتبالیست سالهای نه چندان دور داماش گیلان سپرده است.

 

داماشی ها در برهه ای به سر می برند که بعد از دو فصل ناکامی چشم انتظار ثابت شدن اصطلاح قدیمی «تا سه نشه، بازی نشه» هستند.

موفقیتی که می تواند توأم با گامی بلند، در آینده ی مربیگری سیامک فراهانی باشد و روند سرمایه سوزی فوتبال رشت را پایان دهد!

 

در این مسیر سخت سیامک فراهانی نباید یک هوادار منتقد را در مقابل خود بپندارد، بلکه یقیین داشته باشد که هوادار وفادار و همراه داماش در لیگ دو موفقیت تیم محبوبش و منافع تیمی را بر عقاید شخصی ارجح خواهد دانست، همان طور که یک مدیر موفق هم هیچ گاه “منم ها” و “عقاید شخصی و رفاقت ها” را به منافع تیمی نباید ترجیح بدهد!

 

و همگی امیدواریم و کمک خواهیم کرد تا بالاخره قطار داماش با هدایت یکی از پیشکسوتان داماش بعد از شش سال بر روی ریل صعود قرار بگیرد و ما هم نظیر همیشه فعل #مابرمیگردیم را برای موفقیت تیم محبوب مان صرف می کنیم!