به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ ، نیم فصل دوم لیگ دسته دوم از ۹ دی ماه اغاز می شود .  برنامه مسابقات در هفته های چهاردهم تا هفدهم لیگ دسته دوم به شرح زیر اعلام شد. در ضمن  زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگ دسته دوم بزرگسالان از روز یکشنبه مورخ۲ دی ۹۷ لغایت روز شنبه ۲۹ دی ۹۷ اعلام می‌گردد که تیم‌ها می توانند نسبت به جذب حداکثر ۶ بازیکن با رعایت موارد نقل وانتقالات از جمله داشتن جای خالی در فهرست  اسامی (در صورت نداشتن جای خالی می توانند با ارائه  فسخ دوطرفه نسبت به ایجاد جای خالی اقدام کنند) اقدام کنند.

برنامه هفته چهاردهم
روز یکشنبه مورخ ۹ دی ۹۷
شهرداری بم -اتحاد کامیاران
کاسپین قزوین- مس نوین کرمان
خوشه طلایی ساوه- فولادنوین اهواز
داماش گیلانیان- ایرانجوان بوشهر
شهرداری همدان – چوکا تالش
استقلال اهواز- سردار بوکان

دوشنبه مورخ ۱۰ دی ۹۷
شهرداری بندرعباس- استقلال رامشیر
شهدا بابلسر- آرمان گهر سیرجان
نیروزمینی تهران- خیبرخرم آباد
بعثت کرمانشاه -پاس همدان
پرسپولیس گناوه –  شهرداری فومن
نفت امیدیه -نفت وگازگچساران

برنامه هفته پانزدهم
یکشنبه ۱۶ دی ۹۷
مس نوین کرمان- مقاومت تهران
چوکا تالش- کاسپین قزوین 
اتحاد کامیاران -داماش گیلانیان 
سردار بوکان- فولادنوین اهواز
استقلال اهواز- شهرداری همدان 
ایرانجوان بوشهر- خوشه طلایی ساوه
دوشنبه ۱۷ دی ۹۷
آرمان گهر سیرجان – نیروزمینی تهران
نفت وگازگچساران -استقلال رامشیر
شهرداری فومن -شهدا بابلسر
خیبرخرم آباد- مس شهربابک
پاس همدان -شهرداری بندرعباس
نفت امیدیه -پرسپولیس گناوه

برنامه هفته شانزدهم
یکشنبه ۲۳ دی ۹۷
مقاومت تهران –  چوکا تالش
خوشه طلایی ساوه –  اتحاد کامیاران
کاسپین قزوین –  استقلال اهواز
شهرداری بم –  مس نوین کرمان
شهرداری همدان –  سردار بوکان
فولادنوین اهواز- ایرانجوان بوشهر
دوشنبه ۲۴ دی ۹۷
مس شهربابک –  آرمان گهر سیرجان
شهدا بابلسر – نفت امیدیه 
نیروزمینی تهران – شهرداری فومن 
بعثت کرمانشاه- خیبرخرم آباد
پرسپولیس گناوه –  نفت وگازگچساران
استقلال رامشیر – پاس همدان  

برنامه هفته هفدهم
دوشنبه اول بهمن ۹۷
مس نوین کرمان- داماش گیلانیان
چوکا تالش -شهرداری بم 
شهرداری همدان- کاسپین قزوین 
اتحاد کامیاران- فولادنوین اهواز 
سردار بوکان- ایرانجوان بوشهر
استقلال اهواز -مقاومت تهران

سه شنبه دوم بهمن ۹۷
آرمان گهر سیرجان – بعثت کرمانشاه
نفت وگازگچساران- پاس همدان
شهرداری فومن -مس شهربابک
خیبرخرم آباد- شهرداری بندرعباس
پرسپولیس گناوه- شهدا بابلسر
نفت امیدیه- نیروی زمینی تهران