سرمربی داماش گیلان از بازگو کردن مواردی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان، برای اطلاع از شرایط داماش سراغ سرمربی تیم رفتیم که سیدهادی طباطبایی در گفتگویی کوتاه با خبرنگار وارش اسپرت گفت: به دلیل اینکه تیم آرامش داشته باشد سکوت کردم و مصاحبه ای نکردم تا با تمرکز بیشتر کارمان را انجام بدهیم.

سرمربی داماش خاطرنشان شد: اما حرف های زیادی برای گفتن دارم تا مردم رشت و هواداران داماش از بعضی موارد آگاه شوند.