دیار وارش: سه گیلانی به عنوان عضو کمیسیون های اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شدند.

به گزارش وارش اسپرت-پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان و به نقل از ایسنا ، پس از برگزاری انتخابات کمیسیون های مختلف اتحادیه جهانی کشتی سه گیلانی به عنوان عضو کمیسیون های اتحادیه جهانی کشتی انتخاب شدند.

 

دکتر صادق محبوبی به عنوان عضو کمیسیون پزشکی و ضد دوپینگ، دکتر بهمن میرزایی عضو کمیسیون علمی و دکتر علی افتخاری عضو کمیسیون بازرگانی و اسپانسرینگ انتخاب شدند.

 

دکتر مسعود رهنما مدیرکل ورزش و جوانان گیلان در پیامی این موفقیت بزرگ را به جامعه کشتی گیلان و ورزش استان تبریک گفت و افزود: این موفقیت ها به برکت وحدت وتلاش مضاعف جامعه ورزش به دست آمده است.