دیار وارش: برنامه هفته نهم تا سیزدهم لیگ دو فوتبال کشور اعلام شد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، برنامه و زمانبندی برگزاری بازی های هفته های سیزدهم تا هجدهم رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور به همراه 3 بازی معوقه این مسابقات در گروه ب، از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام شد. 

برنامه این مسابقات به این شرح است: 

 

هفته سیزدهم
شنبه 13 آذر 95
شهید کریمی جویبار – شهرداری بندرعباس / ساعت 14 – ورزشگاه واسوکلا
استقلال آبی ب تهران- شهرداری ماهشهر / ساعت 14 – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
آبی پوشان اردبیل- شهرداری کاشان / ساعت 14 – ورزشگاه تختی اردبیل
شهرداری ارومیه – شهرداری فومن / ساعت 14 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
نفت نوین آبادان- داماش گیلان / ساعت 14 – ورزشگاه تختی آبادان
پتروکیان شوشتر- بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه تختی شوشتر

 

دیدار معوقه از هفته یازدهم
پنجشنبه 18 آذر 95
شهرداری فومن- پتروکیان شوشتر / ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن

 
دیدار معوقه از هفته هشتم
پنجشنبه 18 آذر 95
شهرداری ماهشهر- بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه شهدای ماهشهر

 

معوقه هفته یازدهم
جمعه 3 دی 95
شهرداری ماهشهر – شهرداری بندرعباس / ساعت14 – ورزشگاه شهدا ماهشهر

 

هفته چهاردهم
دوشنبه 6 دی 95
شهرداری کاشان – شهرداری ارومیه / ساعت 14 – ورزشگاه امیرکبیر کاشان
داماش گیلان – استقلال آبی ب تهران / ساعت 14- ورزشگاه شهید عضدی رشت
سه شنبه 7 دی 95
بادران نوین تهران – آبی پوشان اردبیل / ساعت 14 – ورزشگاه شهرداری شهر قدس
شهرداری فومن – شهید کریمی جویبار / ساعت 14- ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری بندرعباس – نفت نوین آبادان / ساعت 14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری ماهشهر – پتروکیان شوشتر / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته پانزدهم
دوشنبه 13 دی 95
شهرداری فومن – شهرداری کاشان / ساعت 14 – ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری ارومیه – بادران نوین تهران / ساعت 14 – ورزشگاه خانه جوان ارومیه
سه شنبه 14 دی 95
آبی پوشان اردبیل – شهرداری ماهشهر / ساعت 14 – ورزشگاه تختی اردبیل
شهید کریمی جویبار – نفت نوین آبادان / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا واسوکلا
استقلال آبی ب تهران – شهرداری بندرعباس / ساعت 14 – ورزشگاه عطر سیب باقرشهر
پتروکیان شوشتر – داماش گیلان / ساعت 14- ورزشگاه تختی شوشتر

هفته شانزدهم
دوشنبه 20 دی 95
شهرداری بندرعباس – پتروکیان شوشتر / ساعت 14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهرداری کاشان – شهید کریمی جویبار / ساعت 14 – ورزشگاه امیرکبیر کاشان
داماش گیلان – آبی پوشان اردبیل / ساعت 14 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
نفت نوین آبادان – استقلال آبی ب تهران / ساعت 14 – ورزشگاه تختی آبادان
بادران نوین تهران – شهرداری فومن / ساعت 14 – ورزشگاه شهرداری شهر قدس
شهرداری ماهشهر – شهرداری ارومیه / ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته هفدهم
دوشنبه 27 دی 95
شهید کریمی جویبار – استقلال آبی ب تهران / ساعت 14:15 – شهدا واسوکلا جویبار
شهرداری کاشان – بادران نوین تهران / ساعت 14:15- ورزشگاه امیر کبیر کاشان
شهرداری فومن – شهرداری ماهشهر / ساعت 14:15- ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری ارومیه – داماش گیلان / ساعت 14:15- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
آبی پوشان اردبیل – شهرداری بندرعباس / ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی اردبیل
پتروکیان شوشتر – نفت نوین آبادان / ساعت 14:15 – ورزشگاه تختی شوشتر

هفته هجدهم
دوشنبه 4 بهمن 95
شهرداری بندرعباس – شهرداری ارومیه / ساعت 14:15 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
بادران نوین تهران – شهید کریمی جویبار / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهرداری شهر قدس
استقلال آبی ب تهران – پتروکیان شوشتر/ ساعت 14:15 – ورزشگاه عطرسیب باقر شهر
داماش گیلان – شهرداری فومن / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهید عضدی رشت
شهرداری ماهشهر – شهرداری کاشان / ساعت 14:15 – ورزشگاه شهدا ماهشهر
نفت نوین آبادان – آبی پوشان اردبیل / ساعت 14:15- ورزشگاه تختی آبادان

 

مرحله مقدماتی لیگ دسته دو، در دو گروه 12 تیمی و یک گروه 13 تیمی برگزار می شود. چهار تیم اول گروه های سه گانه به مرحله دوم این مسابقات راه پیدا می کنند و به دو گروه شش تیمی تقسیم می شوند. در نهایت تیم های اول مرحله نهایی به همراه برنده بازی پلی آف تیم های دوم، به رقابت های لیگ یک فصل آینده صعود خواهند کرد.