وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان_علی عابد :

 

این رسمش نبود آقا مهدی

دوستت داشتیم و دست رفاقتی عمیق سمتت دراز کرده بودیم…

بگذار از روزهای اول آمدنت در رشت برایت بگویم که شاید به خاطر بیاوری رسم پسران باران از مهمان نوازی را !

از روزهای اول آمدنت و تمرینات داماش و صف طویل بچه ها برای دیدن شما که شاید شانس بیاورند و عکسی به یادگار با شما بیاندازند.

ما شما را دوست داشتیم آقای مهدوی کیا

از همان بازی اول فریاد "اسطوره آسیا … مهدی مهدوی کیا" سر دادیم و هر بازی به شدت شما را تشویق میکردیم. حتی در آن روزهایی که شاید روزت نبود…

 

در هفته های اول فصل بدترین بازی ها و نتایج را دیدیم اما دهانمان را هرگز به توهین به هیچ بازیکنی آلوده نکردیم، ما همچنان پشت تیم ایستادیم و سکو های ورزشگاه شهرمان را پُر کردیم به امید روزهای بهتر!

آنوقت چگونه میتوانیم به شما توهین کنیم؟ شمائی که چون امانتی بر چشمانمان گذاشتیم و با دیدنتان حس غرور میکردیم‌!

آقای مهدی عزیز بگذارید از روزهای بهتر داماش بگوییم،وقتی که در انزلی بازی را پیروز شدیم و وقتی به سمت هواداران آمدید و پیراهنتان را سمتشان پرتاب کردید چه جدالی بود سر تصاحب لباس کیا !!!

 

متن کامل در ادامه مطلب

آقی مهدی،شرط رفاقت این نبود،شما را دوست داشتیم و مطمئن باش درک میکردیم که به پرسپولیس تعلق خاطر دارید و آرزویتان اینست که  در پرسپولیس بازیتان را تمام کنید! میتوانستید با خیال راحت بروید و بدانید که مردم رشت هم برای شما آرزوی موفقیت میکنند و از خود خاطره ای خوش به جا میگذاشتید.

 

رسم رفاقت این نبود… به ولله این نبود ! کاش از آن شجاعتی که داشتید کمی دراین قضیه استفاده می کردید و فحاشی که نه،شاید اعتراض 4 هوادار ناراضی را بهانه برای رفتن از داماش نمی کردید …

شاید این موضوع برای شما چیزی نباشد،اما این تهمت ناجوانمردانه ،دستمایه افراد و کسانی شد که منتظر بودند تا رشت را که گویا به آن نیامده رنگ خوشی را ببیند، سیبل توهین و فحاشی کنند‌!‌ حرف ها و عقده های خودشان را بیرون بریزند و موضوع شما را پیراهن عثمان و …

 

ما چه جفایی در حق شما کردیم که با ما اینچنین کردی ؟

این انصاف است مهدی عزیز؟

آقا مهدی شما یک بازیکن حرفه ای هستید،در فوتبال اروپا بازی کرده اید و رسم و رسوم حرفه ای گری و نقد پذیری را میدانید اما رفتی و با حرف هایت مجال را برای کرکسانی که از اوج گرفتن داماش سخت پریشان بودند باز کردی…

اینکه شما در استارت ها و …جا میماندی و آن موشک هامبورگ نبودی،انتظاری نبود،اینکه در بازی با پرسپولیس اشتباه شما باعث باخت شد،در آن هم اعتراضی نبود اما باور کن قابل قبول نیست که اعتراض 4 هوادار را که ما هم محکومشان می کنیم را به کل رشت نسبت میدهی و قهر میکنی و میروی !

 

به یاد دارم روزهای سخت شما را در هامبورگ در روزهایی که پاگلزدورف تیم شما را ترک کرده بود و شما بازی های خوبی به نمایش نمی گذاشتی وحتی مورد غضب هواداران بودی، چقدر مردانه جنگیدی برای حفظ جایگاهت و به هدف رسیدی !

 

اما اینبار پا پس زدی؟ آن کجا و این کجا؟ شاید ‌مهدی مهدوی کیا در سرش سودای دیگری داشت و اعتراض هواداران بهانه ای بیش نبود!

 

در روزهایی که بی عدالتی و ناداوری اشک در چشمان همان هوادارانی که برای شما هورا میکشیدند جمع کرده،شما با این رفتارتان نه تنها دست و مرهمی بر زخمشان نشدی،بلکه ضربه ای شدی کاری تر و برنده تر بر زخم های تنشان،دلمان خوش بود که تجربه و معرفت شما در این روزهای سخت که "هر دم از این باغ بری میرسد" پشت و پناه ما باشد! پس تجربه مهدوی کیا و مدیریتش و معرفتش کجا باید به داد ما برسد؟

 

مهدی عزیز،ما بازیکن غیر بومی و بومیان را جدا نکردیم و چون پاره تنمان دانستیم! میلاد زنیدپور ،جهانگیر عسگری،فراهانی  و …. همه را دوست داریم و در قلبمان جا دادیم چرا که برای تیم مان زحمت کشیدند و می کشند !‌مهدی مهدوی کیا که جای خود دارد ! بی انصاف نباش و بیا و در همین رسانه هایی که این روزها با این گفته هایت آب را برایشان گل آلود کردی تا ماهی بگیرند و وجهه مردم رشت را خراب کنند،حرف حق را بگو

ما شما را دوست داشتیم و دوست داریم

ما قدر شناس زحمت های شما بودیم و هستیم …

قلب مردم رشت رنجیده خاطر از اسطوره است ، برایشان اسطوره باقی بمان …