مدیرعامل داماش خبرداد: داماش در استادیوم عضدی از رقیبانش پذیرایی می کند!

اخیرا سازمان لیگ در نامه ای به هیات های فوتبال استان ها خواستار مشخص شدن استادیوم های میزبان لیگ دو در شهرستان ها شده است.   نامه ای حائز اهمیت، برای هواداران داماش که مشخص می کند تیم محبوب شان در کدام استادیوم رشت فصل پیش رو لیگ دو را میزبانی می کند؛ مهندس محمدمهدی الطافی در این خصوص به [...]