اولین دوره مسابقات شطرنج رشت با نام جایزه بزرگ باس برگزار شد.
به گزارش وارش اسپرت – پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان، در اولین دوره این مسابقات که به همت و میزبانی هیات شطرنج شهرستان رشت صورت پذیرفت، آقای محراب خوشکلام به مقام قهرمانی رسید و آقایان
آرش طاهباز، امیر رضا پوررمضانعلی، سید خلیل موسوی و امیر محمد سوزنکار عنوان های بعدی را از آن خود کردند؛
همچنین در بخش کودکان و در رده های سنی مختلف که به مقاوم های اول تا سوم رسیدند با مدال و حکم های قهرمانی تقدیر به عمل آمد.
در حاشیه این رقابت ها از برترین های شطرنج استان گیلان نیز تقدیر به عمل آمد.

گزارش و عکس ها: پوریا بالازاده