وارش اسپرت- تارنمای هواداران داماش گیلان: کسر یک امتیاز داماش گیلان تا زمان بررسی در استیناف کان لم یکن شد.

 

به گزارش وارش اسپرت، اسماعیل حسن زاده رییس کمیته انضباطی در نامه ای به کمیته استیناف پرونده تخلف تماشاگران داماش در بازی با استقلال تهران را به کمیته استیناف ارجاع داد و در رونوشت نامه فوق خطاب به ریاست محترم سازمان لیگ حرفه ای نوشت: با توجه به درخواست تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی داماش گیلان نسبت به دادنامه صدرالاشاره، مستدعی است دستور فرمایید تا زمان صدور رای قطعی از سوی کمیته محترم استیناف، کسر یک امتیاز از تیم مذکور را کان لم یکن تلقی نمایند.

 

بدین ترتیب تا زمان صدور رای قطعی از سوی کمیته استیناف یک امتیاز کسر شده داماش لغو  و در جدول رده بندی محاسبه نخواهد شد.

 

 

 

نظرات خود را فقط از کادر نظرات پایین همین صفحه وارد کنید و پس از تائید مدیریت برای مشاهده آن اینجا کلیک کنید