بازی با کیای تهران به پایان رسید و هواداران مشتاقانه منتظر یک نمایش خوب از داماش در دیدار برگشت پلی آف صعود به لیگ دو هستند. اما در این میان، کام عده زیادی از هواداران داماش که قصد عزیمت به تهران برای دیدار رفت پلی آف را داشتند، تلخ شده است.

پس از اینکه باشگاه در روزهای منتهی به بازی به دفعات اعلام کرد که محدودیتی در تهیه اتوبوس و اعزام هواداران ندارد، عده کثیری از هواداران داماش در ساعت مقرر در محل اعزام حاضر شدند. اما در نهایت تنها یک اتوبوس با حدود دو ساعت تاخیر در محل اعزام حاضر شد که همان یک اتوبوس نیز به دلیل واریز نشدن هزینه سفر، قصد عزیمت نداشت و یک ساعت دیگر از وقت هواداران را تلف کرد تا عده زیادی از هواداران دست از پا درازتر به خانه برگردند. در ادامه نیز با پیگیری برخی هواداران و تماس با داریوش نصیری، تعدادی ماشین شخصی برای برخی هواداران جامانده تهیه شد تا حداقل برخی از آنها بتوانند تیم را در تهران همراهی کنند.

در باب سوءمدیریت های مجموعه داماش در این فصل، شاید بتوان یک کتاب نوشت. اما طبق معمول از آنجایی که باشگاه همواره به واسطه “شرایط حساس کنونی” از وارد شدن خیلی از انتقادات قسر در می رود، از مطرح کردن آنها خودداری می کنیم و تمام حرف ها را به پایان فصل موکول می کنیم. چرا که در حال حاضر تمرکز هواداران و مجموعه داماش بر روی صعود کردن است.

چیزی که از مدیریت تیم انتظار می رود این است که برای یک بار هم که شده، حداقل بابت این بی مسوولیتی اخیر رخ داده از هواداران داماش عذرخواهی کنند و افرادی که باعث این اتفاق شدند را معرفی و برخورد لازم را با آنها انجام دهند. چرا که با صعود احتمالی داماش به فینال پلی آف، این تیم بار دیگر باید یا در تهران و یا در اصفهان مسابقه دهد و هواداران قطعا خواهان حضور در آن بازی خواهند بود و دیگر چنین اتفاقاتی در بحث اعزام هواداران هرگز نباید تکرار شود.
از سویی دیگر، دیدار برگشت مرحله اول پلی آف برابر کیای تهران که در روز دوشنبه ۳ مرداد برگزار‌ می‌شود نیز احتمالا در آب و هوایی ابری و بارانی برگزار می‌شود؛ از این رو انتظار است که در این راستا تمهیدات لازم جهت سهولت ایاب و ذهاب هواداران به استادیوم اندیشیده شود تا لاجوردی‌پوشان شهر باران بهتر بتوانند از سرمایه های اصلی خود استفاده کنند.

یادداشت: علی رهبر
منبع: وارش اسپرت