گزارش تصویری بازی تیم های صنعت نفت آبادان و داماش گیلان را در ادامه مطلب ببینید…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگرفته از داماش ایرانیان