سری اول گزارش تصویری بازی شاهین بوشهر و داماش گیلان در ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر از همکارانمان در سایت کانون هواداران شاهین بوشهر

آقای رضا کللی مسئول سایت و آقای جعفری عکاس