برای دیدن گزارش کامل تصویری …


 

 

 

  هواداران متعصبی که جز داماش شهر باران به چیز دیگری نمی اندیشند


 

 

  گلی که حکم آقای گلی افشین چاووشی را داشت


هاملت در روزی که سنگربان مطمئنی برای داماش بود
 

 

 

 

 

 

  بهترین گلزن شهر باران در برابر هواداران سر تعظیم فرود می آورد


 

 

علی در روزی که مصدوم بود باز هم در ورزشگاه حضور داشت
 

  افشین در حال کنترل آبشک!