عصر دیروز در جلوی ورودی شهر در میدان گیل تا جلوی ساختمان داماش گیلان از تیم فوتبال داماش استقبال به عمل آمد. گزارش تصویری استقبال مردم و مسئولین از تیم را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده فرمائید (عکس های داخل اتوبوس از بازیکنان به این مطلب اضافه شد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکسهای بدون آرم وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان از داماش ایرانیان