وارش اسپرت

 

متاسفانه در بازی بسکتبال این هفته داماش گیلان در لنگرود شاهد اتفاقات تلخ و ناگواری بودیم.فحاشی به رشتیها آن هم در بازی ای که طرف مقابلش تیمی از رشت نبود.متاسفانه هواداران داماش گیلان در این بازی بارها نسبت به رشتیها فحاشی کردند.آنها دلیل این امر را این موضوع قلمداد میکردند که سایت داماش ایرانیان اسم تیم را داماش گیلان نوشته و این عده معتقدند باید اسم مجعول لنگرود بر روی تیم باشد.پر واضح است که از آن جمعیت تعداد زیادی اینترنتی نیستند و این قضیه را یک نفر در شهر لنگرود هدایت و خط دهی میکند.امیدواریم که رئیس هیئت بسکتبال لنگرود نباشد.او ابتدای فصل نیز از حضور تیم والیبال داماش گیلان در لنگرود با پسوند این شهر خبر داده بود!ما از مسئولین داماش گیلان خواهشمندیم که قاطعانه پای این ماجرا بایستند.وظیفه مدیر روابط عمومی داماش گیلان هم در این برهه و بویژه در این ماجرا بسیار خطیر و مهم می باشد.

 

آقای سراوانی در وهله اول باید نامه نگاری با تمام نهاد های مربوطه و جراید و رسانه ها داشته باشد وموضع باشگاه داماش گیلان را اعلام کند.مسلما تمام گیلانی ها این تیم را با اسم داماش گیلان می پسندند.در مرحله بعد که خیلی هم مهم می باشد ایشان باید این ماجرا را به اطلاع آقای عابدینی برساند.وظیفه ما هواداران گیلانی و رشتی هم مشخص است.ما باید از نام مقدس گیلان حمایت کنیم و در این زمینه به کسی باج ندهیم.

 

متاسفانه در بازی والیبال آقای عابدینی نمی آیند ولی مطمئنا مسئولان رده بالای دیگری نظیر استاندار محبوب و مردمی تشریف فرما میشوند.باید از بازی والیبال اعتراضمان رو نسبت به این جعل نشان بدهیم.در صورت اصلاح نشدن و ادامه غرض ورزی یک سری مسئولان لنگرودی باید این اعتراض را به فوتبال هم بکشانیم.اگر تیم بخواهد با اسمی غیر از گیلان در لنگرود باشد همان بهتر که به میعادگاه خودش رشت برگردد.
یادمان نرود که این تیم از رشت به لنگرود رفت.
آیا امکان داشت اتفاقی بر عکس بیفتد؟
یعنی امتیاز تیمی از لنگرود به رشت بیاید و اسمش گیلان باشد و از گیلان به رشت تغییر یابد؟
آنوقت ما رشتیها رو ضد گیلانی نمیدانستند؟
آنهایی که ادعای گیلانی بودن دارند باید در عمل نشان بدهند که گیلانی هستند و نه در حرف!

به امید موفقیت و سربلندی همه گیلانیان