نظرمحمدی به عنوان سرمربی داماش منصوب شد.

به گزارش وارش اسپرت – رسانه هواداران داماش گیلان، پس از قطع همکاری توافقی سیامک فراهانی و باشگاه داماش، علی نظرمحمدی به عنوان سرمربی لاجوردی‌پوشان در ادامه فصل معرفی شد!

نظرمحمدی که هدایت بعثت کرمانشاه را برعهده داشت، پس از فسخ قرارداد با این تیم و توافق با ناصر زحمتکش، قرارداد خود در هیات فوتبال گیلان را ثبت کرد و سکان فنی داماش گیلان در ادامه فصل را در دست گرفت.

نکته قابل توجه این است که قطع همکاری با سرمربی پیشین و قرارداد با سرمربی جدید از سوی زحمتکش در شرایطی صورت می‌گیرد که حکم داوری قرارداد مالکیت امتیاز داماش، به سود نصیر نعیمی‌پور متقاضی مالکیت باشگاه صادر شده بود و وی طبق این حکم صاحب امتیاز داماش شناخته شد.

شنیده‌ها از اطراف باشگاه داماش و هیات فوتبال حاکی از این است که شکایت و اعتراض زحمتکش به بند‌هایی از رای داوری، از اجرای حکم انتقال امتیاز جلوگیری کرده است.