تعداد بانوان حاضر در سالن برگزاری مسابقه با تعداد مردان برابری میکرد که این نشان از علاقمندی آنها به ورزش والیبال دارد، امیدواریم که شرایط برای حضور بانوان در سالن کارگران رشت نیز فراهم شود.

 

گزارش تصویری بازی تیمهای والیبال دانشگاه آزاد و داماش گیلان در ادامه مطلب…

 

 

در این هشت بازی داماش را هم با رنگ های مختلف دیدیم هم با طرح های متفاوت!!

این هم تابلو پس از پایان بازی که نشان دهنده ی یک باخت دیگر برای والیبال داماش گیلان است…

یکی از صحنه هایی که نشان دهنده ی اعتراض حسین معدنی به داوری مسابقه است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس: داماش ایرانیان