این هم پرده نوشتی که در همان ابتدای بازی با دستور بعضی ها جمع شد!
 
عکسهای زیبا از بازی در ادامه مطلب…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس ها : داماش ایرانیان