قسمت دوم گزارش تصویری بازی تیم های داماش گیلان و ذوب آهن اصفهان(اختصاصی وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان) در ادامه مطلب

 

 

 

خوش آمد گویی کادر داماش گیلان به تیم ذوب آهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخورد جهانگیر عسگری و مدافع ذوب آهن از ناحیه سر و مصدومیت هر دو بازیکن

 

 

 

هواداران مشتاقی که در یک روز ابری و بارانی در وسط هفته هم داماش شهر باران را تنها نگذاشتند

 

 

 

داماش شهر باران ، سرور کل ایران…