نوستالژی / عکسی نایاب از مدیرعامل داماش با کاپ قهرمانی

 دیار وارش: کمتر هواداری از رزومه ورزشی و اجتماعی مدیرعامل کهنه کار داماش گیلان مطلع است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تصویری مربوط به 44 سال پیش و مربوط به مسابقات قهرمانی هاکی است که برای مشاهده بازدیدکنندگان وارش اسپرت منتشر نمائیم تا بیشتر با مهندس محمدمهدی الطافی آشنا شوید.   مهندس الطافی در بخشی از مصاحبه چهار سال پیش [...]