جونیور آلوز : مگنو مثل داداشم است

با کمک دوست خوبمان آرمين بياباني که زحمت ترجمه مکالمه را کشيدند مصاحبه اي را با اين بازيکن ترتيب داديم که در ادامه خواهيد خواند. آلوز در پايان مصاحبه اش با خنده گفت که سه ماه ديگر مي تواند با زبان فارسي به راحتي با ما صحبت کند .   varesh-sport.com : چند سال داري و در چه تيم هايي [...]