دیار وارش: کمتر هواداری از رزومه ورزشی و اجتماعی مدیرعامل کهنه کار داماش گیلان مطلع است.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم تصویری مربوط به 44 سال پیش و مربوط به مسابقات قهرمانی هاکی است که برای مشاهده بازدیدکنندگان وارش اسپرت منتشر نمائیم تا بیشتر با مهندس محمدمهدی الطافی آشنا شوید.

 

مهندس الطافی در بخشی از مصاحبه چهار سال پیش خود با وارش اسپرت در این باره گفته بود: 

“به سفارش یکی از دوستان در رشته ی هاکی شرکت کردم که 20 تیم از کل کشور جمع شد و من هم شرکت کردم . در آن مسابقات توانستیم سوم شویم و بعد از آن بود که در مسابقات سال 1352 در لیست تیم ملی هاکی ایران قرار گرفتم. سال 1353 به مسابقاتی در کشور پاکستان رفتیم که آن موقع بچه های تیم هاکی ایران بیشترشان خارجی بودند! در واقع سه نفر ایرانی بودیم و تنها گیلانی تیم ملی هاکی هم من بودم، که با تیم ملی پاکستان که در المپیک مونیخ قهرمان شده بود بازی کردیم و توانستیم مساوی کنیم و من هم به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدم. حضور من در تیم ملی هاکی تا سال 55 ادامه داشت.

 

لازم به ذکر است ، تابلویی از این تصویر در جشن سه سالگی وارش اسپرت(شهریور 1391) جهت یادبود به مدیرعامل کنونی داماش گیلان و عضو اولین دوره شورای شهر رشت اهدا شده بود.