در روزهایی که تیم محبوب رشتی ها از روزهای اوج خود در لیگ برتر فاصله گرفته بود، اسماعیل حاجی پور نه بعنوان یک مالک بلکه به عنوان یک هوادار تیم داماش را زنده نگه داشت… اما این روزها سکوت در حوالی باشگاه داماش و آینده مبهم لاجوردی پوشان شهر باران، هواداران داماشی را نگران کرده است.

تیفوسی های داماش ثابت کرده اند که برای زنده ماندن و حمایت از تیم محبوب شان از هیچ کوششی دریغ نمی کنند و همواره حامی کسانی بوده اند که برای این تیم خدمت کرده اند؛
از این رو با به راه انداختن کمپینی نشان خواهیم داد که همچون موجی خروشان و با پیوستن به کمپین #طاقت_بیار_آبرار خواهان حفظ داماش توسط اسماعیل حاجی پور مرد روزهای سخت داماش هستیم:

همچنین هواداران داماش خواستار همراهی نمایندگان مردم در پارلمان ملی و محلی، مدیران استانی، فعالان رسانه ای، پیشکسوتان باشگاه و تمام اقشار هواداری داماش در این مسیر هستند.
بی شک هواداران داماش کسانی که در این روزهای سخت قدمی برای کمک به تیم محبوبشان برداشته اند را در روزهای خوش فراموش نخواهند کرد.

پس #طاقت_بیار_آبرار

چون
#داماش_همیشه_زنده_است