سرانجام بعد از مدت ها انتظار داماش گیلان به ساحل آرامش رسید و هواداران داماش،  تیم شان را از بلاتکلیفی محض  رها دیده اند.
داماشی ها روزگار سختی را پشت سر گذاشتند و در این بین روزی نبود که خود را درگیر حواشی مجموعه مدیریتی سابق داماش نبینند اما دیگر همه آن حواشی تمام شد و همه آن افراد هم به خاطرات پیوستند.
 
داماش امروز با مدیریتی جدید ، باتجربه و کارکشته در حال ساختارسازی است و از ابتدای کار تمام اقدامات در کمال آرامش و به دور از هوچی گری بود و با این روش به نتیجه دلخواه یعنی خرید امتیاز و تشکیل تیمی مناسب برای شرکت در مسابقات دست یافتند.

 

اما تداوم این آرامش در خلال مسابقات منوط به سکوهای عضدی است و این هواداران فوتبال فهم داماشی هستند که باید آرامش را از سکوها به تیم منتقل کنند تا دوباره داماش را بسازند…
 
امروز حاشیه و شایعه پراکنی برای تیم در آرامش داماش گیلان، به مانند سم و سنگی است که امکان دارد قطاری که تازه بر روی ریل قرار گرفته شده است را از مسیر خارج کند. امروز وظیفه ای سنگین بر دوش تک تک هواداران سینه سوخته داماش گیلان بیش از پیش سنگینی می کند تا جز حمایت و تشویق به چیز دیگری فکر نکنند و اثبات این مهم مستلزم تبری جستن از شعارهای حاشیه ای بر علیه تیم های دیگر است. البته منکر انتقاد دلسوزانه در زمان اشتباهات نخواهیم بود و این مهم در رسالت وارش اسپرت نیز به عنوان رسانه ی هواداری و همراه هواداران داماش هم سرلوحه قرار دارد.
 
باید در ذهن داشته باشیم که داماش احیا شده ی امروز همان تیم بلاتکلیف پنج سال پیش و منحل شده چند ماه پیش است که به همت دلسوزان واقعی اش به پا خواست و در حال جان گرفتن است …
باید در ذهن داشته باشیم با اتحاد بین خودمان و دور شدن از علایق شخصی، یک دل و یک صدا برای موفقیت داماش بر روی سکوهای عضدی برویم و به دور از هرگونه حاشیه ی مضر، برگشت داماش غول کش گیلانیان را به ایرانیان هشدار بدهیم و بگوییم که اگر چه تا ورطه ی نابودی رفتیم اما دوباره داماش را ساختیم تا به شعار #ماـبرمیگردیم جامه عمل پوشانده باشیم…