نامه حاجی پور مالک باشگاه داماش گیلان به دکتر نجفی استاندار گیلان

مالک باشگاه داماش گیلان با ارسال نامه ای خطاب به استاندار گیلان از وی تقاضای کمک و همیاری کرد.  به گزارش وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، اسماعیل حاجی پور مالک باشگاه داماش گیلان و رئیس شورای شهرستان رشت، امروز طی نامه ای خطاب به دکتر محمد علی نجفی با اعلام اینکه تمام توان و زندگی خود را برای [...]