نامه امیر عابدینی خطاب به هواداران داماش گیلان

  سلامی دوباره به یارانم در شهر باران در روزهای سخت پیش رو سخنی دارم که شاید اگر نگویم رسم وفا و اخلاق امانتداری را پاس نداشته ام. رفتن یا ماندن آدمی چون من در حرکت رو به جلوی داماش شهر باران آنقدر مهم نیست که باعث دغدغه و نگرانی شما شود. امروز یا فردا من نیستم و نمی توانم [...]