دایی شیرزاد به دیار باقی شتافت…

انالله و انا الیه راجعونکل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرامرجبعلی شیرزاد، ملقب به دایی شیرزاد از هواداران قدیمی داماش (استقلال رشت) که سالهای بسیاری را در سطح پایه داماش زحمات فراوانی کشیدند، صبح امروز به دیار باقی شتافت.  دایی شیرزاد بازیکنان زیادی را در سطح پایه به فوتبال رشت و داماش معرفی کرده بود، که [...]