برخی قوانین بازی فوتبال در نشست عمومی سالانه فدراسیون جهانی فوتبال دچار تغییرات شد.
به گزارش وارش اسپرت پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان، صد و سی و سومین نشست عمومی سالیانه فیفا با حضور اینفانتینو رییس فیفا و سایر اعضا برگزار شد که در این نشست در مورد اجرای قوانین بازی فوتبال تصمیمات جدیدی اتخاذ شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

-به ثمر رسیدن مستقیم گل بوسیله دست یا بازو حتی بصورت اتفاقی و تصادفی مردود است حتی اگر کنترل توپ و یا در اختیار گرفتن آن نیز بصورت اتفاقی با دست یا بازو بوده باشد.
-هیچ بازیکنی از تیم مهاجم اجازه حضور در دیواره دفاعی مدافعین را ندارد و بازیکنان مهاجم باید حداقل ۱متر از دیوار دفاعی فاصله داشته باشند. این قانون باعث جلوگیری از درگیری و برخوردهای احتمالی بین بازیکنان می‌شود.
-قانون این اجازه را به داور می‌دهد جهت جلوگیری از اتلاف وقت بازی که بصورت یک تاکتیک درآمده است، از بازیکنی که تعویض شده بخواهد تا از نزدیکترین خطوط (طولی و عرضی) زمین بازی را ترک کند.
-داور می‌تواند هریک از اعضای کادر فنی تیمها را با نشان دادن کارت زرد و قرمز جریمه کند.
-تغییری که در قانون ضربه دروازه بوجود آمده و آن اینکه دیگر لازم نیست توپ برای در جریان بازی قرار گرفتن پس از ضربه دروازه و یا ضربه آزاد از محوطه جریمه متعلق به زننده ضربه خارج شود.
-درصورتیکه توپ به بدن داور اصابت کند بازی با دراپ بال آغاز می‌شود.
-تغییری در قانون حرکت دروازهبانان در هنگام ضربه پنالتی لحاظ شده است، که در این حالت نیاز است که یک پای دروازهبان بر روی خط باشد.