در آخرین روزهای عمر شورای چهارم، اعضای شورای وقت می خواستند تا جمشیدپور را از سرپرستی شهرداری رشت برکنار و یکی از اعضای شورای پنجم را به عنوان سرپرست منصوب نمایند.

 گفته می شد این عضو شورای پنجم می خواسته تا با تکیه بر مسند سرپرستی شهرداری، راه خود را برای شهردار شدن در آینده هموار سازد و انتخابش به عنوان شهردار رشت را توسط شورای پنجم امری طبیعی جلوه دهد.

اسماعیل حاجی پور، نخستین کسی بود که با خروج از جلسه سرنوشت ساز برکناری جمشیدپور، همه پیشبینی های این عضو شورای پنجم را به هم زد چرا که همزمان با خروج حاجی پور چند عضو دیگر شورا هم از جلسه خارج شدند و جلسه از اکثریت افتاد و برکناری جمشید پور و سرپرست شدن عضو منتخب شورای پنجم نیمه تمام ماند!

اسماعیل حاجی پور، مالک باشگاه داماش می باشد و در آخرین جلسه شورای پنجم لایحه دوفوریتی کمک به تیم های داماش و سپیدرود رای نیاورد. گفته می شود یکی از اعضای منتخب شورای پنجم مخالف این کمک بوده است! تا آن جا که دامن سپیدرود هم آلوده به گناه حاجی پور شد و سر سپیدرود هم از این کمک بی کلاه ماند!

پ ن: آیا ارتباطی بین خروج اعتراض آمیز آن روزهای حاجی پور و مخالفت این روزهای یکی از اعضای شورا با کمک به داماش و سپیدرود وجود دارد؟/ خزر آنلاین