تحلیلی بر عملکرد مدیریت داماش/ دلسوز اما …

داماش در فصل 96-97 هم از صعود باز ماند، با این تفاوت که تا روز آخر شانس صعود داشت. البته در واقع داماشی ها در هفت دیدار پایانی (از دیدار پالایش آبادان در نیم فصل اول) آن تیم مقتدر سابق نبودند. تیم مدیریتی وارش اسپرت - تارنمای هواداران داماش گیلان، به دلیل شرایط بسیار حساس تیم در طول فصل انتقادات [...]