در روزگاری که تمامیت خواهی و فرمانروایی به اصلی نامیمون در عرصه مربیگری ایران تبدیل شده است، وحید رضایی سرمربی داماش گیلان پس از مواجه شدن با تشویق هواداران داماش در بازی خانگی گذشته این تیم، در اقدامی پسندیده دستیارانش را همراه خود به سمت هواداران برد تا تمام اعضای کادرفنی را در موفقیت ها سهیم بداند.

 

وحید رضایی

پیام مخابره شده وحید رضایی بیانگر حلقه گمشده فوتبال رشت، در روند نزول یافته تیم داماش در سالیان اخیر بود.
البته باید در نظر داشت که حفظ چنین جو درون تیمی، کمی دشوارتر از ایجادش است و لذا انتظار می رود تمام عوامل دلسوز باشگاه اعم از هوادار، مدیریت، کادرفنی و بازیکنان که قطعا آرزومند بازگشت داماش به روزهای اوجش هستند، این اصل مهم را سر لوحه تصمیمات و فعالیت خود قرار دهند.

 

www.Varesh-Sport.com

وارش اسپرت(دیار وارش)- تارنمای هواداران داماش گیلان