فصل تابستان به پایان رسید، در فصلی که ناجیان غریق گیلانی با مشقت فراوانی در کرانه ی ساحلی دریای کاسپین آماده خدمت رسانی هستند و گلایه های زیادی هم از هیات نجات غریق گیلان دارند.

 

پدرام توحیدی قهرمان مسابقات نجات غریق کشور در گفتگو‌ با وارش اسپرت-پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان گفت: هیات نجات غریق گیلان به بهانه های واهی نظیر عدم آمادگی ناجیان غریق از اعزام تیم به مسابقات کشوری خودداری کرد در حالی که هیات وظیفه آماده سازی ناجیان را باید برعهده داشته باشد اما با این استدلال که مقام نمی آوریم من و هم تیمی هایم را از شرکت در مسابقات کشوری محروم کرد.

 

توحیدی در ادامه گفت: حتی برای معرفی افراد به مراکز جهت اشتغال ناجیان تبعیض قائل می شود و کارت آمادگی نجات غریق را برای ما صادر نکرد و اشخاصی نظیر مرا متخلف معرفی می کند و خیلی از ناجیان غریق دیگر هم از چنین شرایطی شاکی هستند و امیدوارم متولیان ورزش استان به چنین تبعیض هایی در حق ناجیان غریق رسیدگی کنند.