اسماعیل شاد از نگاه هواداران بهترین مدیرعامل تاریخ باشگاه داماش شناخته شد. 

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، در نظرسنجی ای که از صبح جمعه 30 تیر تا ساعت 24 یکشنبه 1 مرداد 1396 به مدت 60 ساعت بر روی وبسایت، کانال تلگرامی و اینستاگرام وارش اسپرت برگزار شد، دکتر اسماعیل شاد عنوان بهترین مدیرعامل تاریخ باشگاه داماش از دید هواداران را از آن خود کرد. 

در پایان این نظرسنجی که نام پنج مدیرعامل داماش گیلان (پگاه و استقلال رشت) ذکر شده بود، ایرج زهرابی و مهندس محمد مهدی الطافی رده های دوم و سوم را بدست آوردند. همچنین امیر عابدینی و نریمان افشاریان نیز در رتبه های بعدی این نظرسنجی قرار گرفتند. 

آمار این نظرسنجی به ترتیب به این شکل بدست آمد: 

وبسایت وارش اسپرت  : اسماعیل شاد 130 رای (52 درصد آرا) – محمد مهدی الطافی 36 رای (15 درصد) – ایرج زهرابی 32 رای (13 درصد) – نریمان افشاریان 30 رای (12 درصد)  – امیر عابدینی 20 رای (8 درصد) – مجموع آرا 248

کانال تلگرام وارش اسپرت : اسماعیل شاد 351 رای (42درصد) – ایرج زهرابی 286 رای (34 درصد) – محمدمهدی الطافی 96 رای (12 درصد) – امیرعابدینی 63 رای (8 درصد) – نریمان افشاریان 35 رای (4 درصد) – مجموع آرا 831

اینستاگرام وارش اسپرت: اسماعیل شاد 40 رای (51 درصد) – ایرج زهرابی 13 رای ( 16 درصد)  امیرعابدینی 12 رای ( 15 درصد) – محمدمهدی الطافی 11 رای (14 درصد) – نریمان افشاریان 3 رای ( 4درصد) – مجموع آرا: 79

 

مجموع آرا: اسماعیل شاد 521 رای ( 45 درصد) – ایرج زهرابی 331 رای ( 29 درصد) – محمدمهدی الطافی 143 رای ( 12 درصد) – امیرعابدینی 95 رای ( 8 درصد) – نریمان افشاریان 68 رای ( 6 درصد)  – مجموع: 1158 رای