موضوع از این قرار است که بار دیگر جامعه ورزش ایران با خبرِ حمایت دولت از مقوله ورزش و ورزشکاران مواجه شد، تا ناخودآگاه ما را به یاد چنین وعده وعیدهایی در خصوص زنده نگه داشتن داماش گیلان بیاندازد؛ تیمی خصوصی با هویت اجتماعی و ورزشی که در راه پله های سازمان های دولتی و مافیای حاکم بر فوتبال ایران زنده به گور شد!

زیرا پیش از این با وجود موافقت معاونت ریاست جمهوری و پرداخت دو حواله به وزارتخانه و سازمان های مرتبط در پایتخت و جنوب کشور، اما متولیان امر با بهانه‌تراشی های اداری از تخصیص چنین بودجه ناچیزی از خزانه دولت سرباز زدند. این در حالی است که تیم های فوتبال کثیری در سطح کشور حضور دارند که با پشتوانه دولتی و شبه دولتی از خزانه دولت ارتزاق می کنند. .

پی نوشت: به امید آنکه حداقل زندگی این جوان ورزشکار ملی‌پوش، فدای بروکراسی اداری در وزارتخانه ای نشود که متولی‌اش روزگاری استاندار گیلان بود!