یکی از برگ های زرین تاریخچه فوتبال گیلان تیم منتخبی از دل دیار گیل و دیلم بود.

به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان، منتخب گیلان با مدیریت مهندس زهرابی با عنوان رئیس هیات فوتبال گیلان و تشکیل تیمی قدرتمند از ستارگان آن روزهای فوتبال گیلان و فارغ از تعصبات شهری با همنوایی استانی با شکست در فینال مسابقات برایر منتخب تهران(شما بخوانید تیم ملی) توانست به مقام نائب قهرمانی فوتبال کشور دست یابد.
این تصویر به یکی از دیدارهای منتخب گیلان در آن مسابقات مربوط می شود که امیر افتخاری، فریبرز قوی پنجه، حمیدرضا منصوری ، مشگین زر و … از مهره های تاثیرگذار منتخب گیلان به شمار می رفتند. همچنین محمدتقی زهرابی با کلاه شاپو پدر مرحوم ایرج زهرابی هم در تصویر حضور دارند که در تمام سفرها همراه تیم می رفتند.

چه پسندیده است بار دیگر و در فقدان مرحوم ایرج زهرابی، متولیان امر کمر همت برای تشکیل تیمی نمادین برای تجدید خاطرات و همنوایی نسل های مختلف ببندند.