تو گویی انگار داستان خداحافظی تلخ اسطوره ها در فوتبال رشت همچنان تمامی ندارد و داماش و سپیدرود هم نمی شناسد.

همین چند وقت پیش بود که صحبت های چاوشی مبنی بر حسرت خداحافظی با پیراهن داماش موجب سرزنش مسئولین امر شده بود و اکنون هم کاپیتان حق شناس با تلخی از فوتبال خداحافظی کرد تا ثابت شود فوتبال رشت قدر اسطوره هایش را ندارد.

علاوه بر وفاداری سهیل حق شناس به سپیدرود، یکی از خصوصیات بارز حق شناس اولویتش بر حول نام “رشت” بود و حمایتش از داماش گیلان دیگر تیم شهرش در برهه های گوناگون بود که از وی شخصیتی محبوب در بین تیفوسی های داماش درست کرده است.

عکس فوق مربوط به فصل ٨۴-٨۵ و زمان حضور سهیل حق شناس در تیم پگاه گیلان است.