طی حکمی از سوی رئیس هیئت والیبال استان گیلان، سرپرست این هیئت در شهرستان رشت منصوب شد.

به گزارش وارش اسپرت – پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان، مصطفی عاقل منش از این پس عهده دار مسئولیت سرپرستی هیئت والیبال شهرستان رشت خواهد بود.

وی پیش از این سابقه سرپرستی هیئت های ورزشی پینگ پونگ و شطرنج را نیز در شهرستان رشت داشته است.