به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان، داماشی ها در چهار بازی ابتدائی خود در جام حذفی و لیگ دو با پیراهنی متفاوت از فصل گذشته و بدون رگه های قرمز وارد زمین شدند و از گوشه کنار زمزمه های نارضایتی هواداران به گوش مدیریت باشگاه رسید.

برای پیگیری این موضوع به سراغ مهندس محمدرضا حاجی پور سرپرست داماشی ها رفتیم که در پاسخ به سوال خبرنگار وارش اسپرت مبنی بر احتمال تغییر طرح پیراهن در دیدارهای آینده چنین گفت: ما صدای نارضایتی هواداران از طرح پیراهن تیم در دیدارهای گذشته را شنیدیم و با تمام تنگناهای موجود مالی در باشگاه، در جهت سیاست احترام به هوادار توسط مجموعه مدیریتی باشگاه در دیدار خانگی امروز برابر شموشک سوپرایز خوبی برای آنها خواهیم داشت.