به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان و به نقل از خزرآنلاین، در شرایطی که قرار بود جلسه غیرعلنی شورای شهر رشت صبح امروز(یکشنبه) برگزار شود، این جلسه با آبستراکسیون دیگری از سوی اعضای شورای چهارم روبه رو شد.

در همین راستا اسماعیل حاجی پور در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین با بیان اینکه این آبستراکسیون مربوط به تغییر در سرپرست شهرداری رشت بوده است، گفت: با فاصله چند روز مانده به پایان عمر شورای چهارم میخواستند سرپرستی شهرداری رشت را با تغییر مواجه نمایند.

وی ادامه داد: شما می توانید از سایر اعضای شورای شهر بپرسید که چه اتفاقی در این میان رخ داد؟ از آقایان روزان، صابر، رفیعی، نیکومنش، رجبی یا خانم شیرزاد و … بپرسید که چه اتفاقی رخ داده است؟ 8 نفر در ساختمان شورا حضور داشتند اما داخل جلسه وارد نشدند. در این 10 روز مانده بجای اینکه آرامش در شورا ایجاد شود، می خواهند یکی از منتخبین شورای پنجم را به عنوان سرپرست منصوب کنند.

مالک باشگاه داماش گیلان و عضو شورای شهر رشت تصریح کرد: دستور جلسه را بررسی کنید، به هیچ عنوان بحث داماش وجود ندارد و آبستراکسیون برای همین موضوع بوده است، مگر امکان پذیر است که منی که مالک داماش هستم بخاطر کمک به داماش آبستراکسیون کنم؟! برنامه ریز آبستراکسیون بنده بودم و به جلسه نرفتم و اولین کسی که مخالفت کرد و گفت جلسه غیرقانونی است و می بایست برای برگزاری جلسه فوق العاده رای گیری صورت می گرفت، بنده بودم. دوستان مردم با فرهنگ شهر رشت را به بازی گرفته اند و دو هفته است بخاطر همین موضوع جلسات شورا را برهم می زنند.