به گزارش وارش اسپرت-تارنمای هواداران داماش گیلان، در لا به لای تصاویر توآم با خاطرات نه چندان دور به عکسی در دیدار داماش گیلان و آلمینیوم هرمزگان فصل 94.95 در استادیوم عضدی برخورد کردیم.

در تصویر فوق اسماعیل حاجی پور و محمدرضا حاجی پور را بر روی سکوهای استادیوم نیم قرنی شهرباران به عنوان یک هوادار می بینید که چهره مضطرب حاجی پور پدر و حسرت حاجی پورِ پسر در جریان این مسابقه کاملا مشهود است.

در کمتر از یک ماه از دیدار و در روزهای پایانی مسابقات لیگ دسته اول که منجر به سقوط ریشه ی داماش برای اولین بار در تاریخ حیاتش به لیگ دو، تحرکاتی از سوی فرزند خلف شهرباران برای نجات دل مشغولی هواداران داماش صورت گرفت.

با هوادار بودن و برای هواداران بودن مهمترین عامل یکدلی و همبستگی یک مجموعه پرهوادار می تواند باشد.