مصطفی عاقل منش رییس هیات والیبال شهرستان رشت، احکام سمت های مختلف این هیات را صادر کرد

 

به گزارش وارش اسپرت-پایگاه تحلیلی خبری ورزش گیلان، احکام صادره به شرح زیر است:

 

آقای کامران کاشفی / سمت: دبیر و خزانه دار هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم فاطمه اسماعیل زاده / سمت: نایب رئیس بانوان هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای مهدی خدادادی / سمت: مسئول کمیته انضباطی هیات والیبال شهرستان رشت

آقای فرید آخوند زاده / سمت مسئول کمیته فنی هیات والیبال شهرستان رشت

آقای محسن فرخی / سمت: دبیر کمیته فنی هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم محترم مطیع یوسفی / سمت: نماینده بانوان در کمیته فنی هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم زهرا شیری / سمت: عضو کمیته فنی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای حسین احمدزاده / سمت: مسئول کمیته پیشکسوتان هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای سید ابراهیم هاشمی / سمت: دبیر کمیته پیشکسوتان هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم معصومه علیزاده / سمت: نماینده بانوان در کمیته پیشکسوتان هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای فرهاد صبوری / سمت: مسئول کمیته مربیان هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای مرتضی مرادی / سمت: دبیر کمیته مربیان هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم مائده پشنگ / سمت: نماینده بانوان در کمیته مربیان هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم فاطمه مصری / سمت: عضو کمیته مربیان هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم زینب آیاتی / سمت: مسئول کمیته داوران هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای غلامرضا علیزاده / سمت: دبیر کمیته داوران هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم کبری کلامی / سمت: نماینده بانوان در کمیته داوران هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم مریم فرمانبردار / سمت: عضو کمیته داوران هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم فاطمه خوبانی / سمت: مسئول کمیته آموزش هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای مرتضی مرادی / سمت: نماینده آقایان در کمیته آموزش هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم معصومه صیقلانی / سمت: نماینده بانوان در کمیته آموزش هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم زهرا ذرییه / سمت: عضو کمیته آموزش هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای غلامرضا علیزاده / سمت: مسئول کمیته مسابقات هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم امیر کیایی /سمت: نماینده بانوان در کمیته مسابقات هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم مریم نصرین شکوه / سمت: عضو کمیته مسابقات هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای رضا خداپرست / سمت: مسئول کمیته استعدادیابی هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم مرجان رضاپور / سمت: نماینده بانوان در کمیته استعدادیابی هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم فروغ رفعتی / سمت: عضو کمیته استعدادیابی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای بهنام جلوه / سمت: مسئول کمیته کانونهای هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای آرمین همرنگی / سمت: دبیر کمیته کانونهای هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم فرشته سعادتمند / سمت: نماینده بانوان در کمیته کانون های هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم مهسا اکبری / سمت: عضو کمیته کانون های هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم لیلا پورمهدی / سمت: مسئول کمیته همگانی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای سید رضا ثابت قدم / سمت: مسئول کمیته روابط عمومی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای پرهام کاوه گر / سمت: دبیر کمیته روابط عمومی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای رضا زمانی / سمت: مسئول کمیته اقتصادی و بازاریابی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای حمیدرضا طاهری / سمت: مسئول کمیته فرهنگی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای سعید ابراهیم خانی / سمت: دبیر کمیته فرهنگی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای مهدی عسگری / سمت: مسئول کمیته بخش های هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم نادیا هادی نژاد / سمت: دبیر کمیته بخشهای هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای امین رجایی / سمت: عضو کمیته بخش های هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای سپهر سعادتمند / سمت: مدیر امور اداری هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای محمد علیزاده / سمت: مشاور عالی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای مسعود حبیبی / سمت: مشاور اطلاع رسانی و فرهنگی هیات والیبال شهرستان رشت

 

خانم ندا نوروزی / سمت: مشاور امور آموزش و پرورش هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای رامین رستمی / سمت: مشاور اجرایی هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای محمود زهرابی / سمت: مشاور امور تشریفات هیات والیبال شهرستان رشت

 

آقای علیرضا رزوان / سمت: مشاور امور توسعه هیات والیبال شهرستان رشت

 

لازم به ذکر است اعضای هیات رییسه و متصدیان بقیه کمیته ها و ارکان هیات والیبال شهرستان رشت در روزهای آینده انتخاب ، ابلاغ و از سوی روابط عمومی این هیات، اطلاع رسانی خواهد شد .

 

/روابط عمومی هیات والیبال رشت