داماش حتی اگر در سطح اول فوتبال ایران نباشد همیشه یادش و نامش با بزرگان هست.
به گزارش خبر ورزشی از جمله این که وقتی عادل فردوسی پور داشت در برنامه 90 با محسن مسلمان مصاحبه می کرد به یاد انتقال موفقیت آمیز پیام صادقیان به لیگ ترکیه افتاد.
در همین لحظه عادل گفت پیام که در شیش و بش حضور در داماش بود ناگهان یک پیشنهاد خیلی خوب از تیم عثمانلی ترکیه دریافت کرد.
خب عادل فردوسی پور عزیر فراموش کرد تیمی که قرار بود پیام صادقیان در آن توپ بزند نامش سپیدرود رشت بود اما همین که یادی هم در برنامه 90 از داماش شد خوب است.
کلا اشاره به تیم های ریشه دار و دوست داشتنی که امروز در لیگ های پایین تر هستند باعث می شود تا آنها انگیزه ای چند برابر پیدا کنند.

 

پی نوشت: با تشکر از آرتین زهرابی یادگار مرحوم ایرج زهرابی مدیرعامل اسبق داماش(استقلال رشت) که هر از چند گاهی یادی از داماش در جراید کشوری می کند.