درودتان نمیگویم چون نمیتوانم در خصوص احساسم در این لحظه نسبت بشما صداقت نداشته باشم.احساسم هر چه که باشد از جنس درود و سلامت و عافیت خواهی نیست.
و اما بعد فرمودید کمک داور را تنبیه میکنید! چه تنبیهی؟ چوب فلک میکنید؟ به لیگ پایینتر میفرستید تا این شیرینکاریها را در مورد تیمهای بی پشت و پناه تر از داماش اعمال کند؟ اصلا بفرض که بجای لیگ پایینتر خدای ناکرده بزیر خاک بفرستیدش برای داماش و داماشیها چه توفیری دارد؟ کجای دلمان قرارست با این غضب سرتاپا درایت مدارانه شما خنک شود؟
بنظر شما زمان آن نرسیده تا از یک کشور 80 میلیونی شخصیتهای موجه و متناسب باامر داوری برای اینکار برگزیده شوند؟
و اما باز فرمودید من از گیلانیها عذر میخواهم بسیار خوب اما لطف کنید بفرمایید در مقررات فوتبال جایگاه عذرخواهی چیست؟
آیا کارت قرمز بازیکنی با عذر خواهی بخشیده میشود و محرومیت بازی بعدش تعلیق میگردد؟ پنالتی با عذرخواهی بازیکن خطاکار نادیده گرفته میشود؟ عذرخواهی بیفایده و بی مایه تان را خرج شعور گیلانیها و اعصاب سوهان کشیده شان نکنید.
و اما بعد باز فرمودید مردودی گل دوم داماش در نتیجه نهایی و عدم صعود این تیم بی تاثیر بود؟!! نمیدانستم داوری با رمالی و پیشگویی قرابت دارد البته اگر داوری اندکی با منطق و هوش خویشاوندی داشته باشد که دارد ، هر داور درجه چندم هم مثل هر بیننده فوتبالی میفهمد که پیش افتادن با دو گل در بازی برگشت پلی آف از دقیقه 20 ،به یقین شما را بسمت کنترل بازی میکشاند نه آنکه با 9 بازیکن برای زدن یک گل به آب و آتش بزنید و دروازه تان در ضد حمله ای باز شود هر چند ما مثل شما قدرت پیشگویی نداریم صرفا من باب منطق عرض کردیم.
و اما بعد در کمال تعجب از گل دقایق پایانی داماش که توسط خط نگه دار دیگرتان مردود شد و دو خطای پنالتی گرفته نشده برای داماش و سوتهای جهت دار داور وسط و جوسازی و حاشیه پردازی و سرآخر زورآزمایی ناظر معروفتان چیزی نفرمودید محض یاد آوری عرض گردید
جناب رفعتی در خاتمه توصیه میکنم بجای این نوع عذرخواهی که بیشتر به عذر بدتر از گناه میمانست به اهالی فوتبال گیلان یک نکته حقوقی فوتبال را بیاموزید و آن اینکه اگر تبانی تیمی در یک یا چند بازی محرز شده و عوامل مربوطه دستگیر و معترف به گناه شوند حکم برقراری عدالت در فوتبال سراسر پاک ما چیست و چه زمانی اعلام و اعمال میشود؟
داماشیها شما را با وجدانتان تنها میگذارند

مهندس علی ثاراللهی