گزارش کامل تصویری بازی داماش گیلان-ارتعاشات صنعتی در ادامه مطلب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس:داماش ایرانیان