حامد اکبری پور در پست هافبک کنار و با شماره پیراهن 70 برای داماش گیلان در فصل 96-1395 بازی می کند. وی که متولد 1368 و در شهر رشت است و پیش از داماش گیلان در تیم هایی نظیر سیاه جامگان خراسان، شیرین فراز کرمانشاه و اتکا بازی کرده و فصل گذشته را نیز در تیم کیمیافرآیند تهران توپ زده است.

اکبری پور که فصل گذشته با 20 گل و پاس گل عملکرد بسیار مناسبی را برای کیمیافرآیند داشت، برای داماش گیلان نیز در مرحله نخست آمار خوبی را از خود بر جای گذاشت و توانست ضمن به ثمر رساند 7 گل در مرحله نخست لیگ دو، در کنار آرمین منفرد دوست بیشترین تعداد پاس گل را نیز ارسال کند تا بدین ترتیب به لحاظ آماری بهترین بازیکن داماش به شمار برود.

وی در 18 مسابقه از مجموع 22 بازی و 1394 دقیقه در مرحله اول بازی های لیگ دو برای داماشی ها به میدان رفته است و در این تعداد بازی، سه بار به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمد و سه بار نیز تعویض شد. اکبری پور در این مدت دوبار نیز با کارت زرد و یک بار با کارت قرمز داوران جریمه شد.

 

 

منبع: وارش اسپرت -تارنمای هواداران داماش گیلان

www.Varesh-Sport.com

آمار: حامد الطافی

گزارش: مهرداد ثابت