فرهاد خراسانی، چهره ای نام آشنا برای اهالی فوتبال است. او با بازی های درخشان در سالهای گذشته برای تیم های استقلال رشت، سپیدرود رشت و… و روند معقول و منطقی که در طی سالهای پس از دوران بازی اش داشته، توانسته است با استفاده از ابزار دانش حقوقی در کنار تخصص فوتبالی و تجربه ی مدیریتی، چهره ای مقبول و محبوب از خود نشان دهد.

خراسانی که بارها شاهد اظهارات مستدل و منطقی او در مقام یک حقوقدان و مشاور حقوقی باشگاه هایی همجون داماش گیلان و سپیدرود رشت بوده ایم با بهره گیری از قلمی توانمند، ارتباطات گسترده در میان اهالی فوتبال، حمایت پیشکسوتان، شناخت درست از این افراد و آشنایی کامل با فراز و فرود تیم های فوتبال استان و… اکنون برای ادای دین به هویتی که خود می گوید فوتبال به من بخشیده است و به جهت انتقادات و اشرافی که در طی سالها به ساختار آیین نامه ای و خلاء های قانونی و نحوه تیمداری و… هیئت فوتبال استان داشته برای کاندیداتوری ریاست هیئت فوتبال استان گیلان اعلام حضور نموده است.

 

گفتگوی او با گیلان صدر را در ادامه میخوانید:

فرهاد خراسانی با تاکید بر حساسیت های این رشته ورزشی و لزوم استفاده از مدیرانی در راس هیئت فوتبال که دارای جمیع خصایصی همچون دانش، تخصص، تجربه و مقبولیت باشند، اظهار کرد: با وجود اذعان همه اهالی فوتبال و کارشناسان به موارد فوق، گاها به دلایلی همچون ضعف و اشکالات آیین نامه انتخابات هیئت فوتبال، شاهد رقابت های نابرابری هستیم که نتایج آن آسیب های فراوانی را به دنبال داشته است.

 

رقابتی نابرابر یا تقلبی قانونی

این پیشکسوت فوتبال در خصوص کاندیداتوری مجدد روسای حال حاضر هیئت های فوتبال استان ها گفت: طبق این آیین نامه، عزل و نصب روسای هیئت های فوتبال شهرستان ها و انتصاب سایر افراد مجمع عمومی که حق رای دارند همچون نماینده بازیکنان، داوران، نماینده باشگاه ها و … با شخص رئیس هیئت فوتبال استان است بنابراین به واسطه ی رقابتی نابرابر طبعا شخصی که در حال حاضر ریاست این هیئت را برعهده دارد، شانس بیشتری برای این سمت دارد.

خراسانی با اشاره به حضور خود در این انتخابات با توجه به وضعیت موجود، بیان کرد : من به جهت ادای دین به فوتبالی که ۳۵ سال از عمرم را در آن گذراندم در این انتخابات شرکت خواهم کرد حتی اگر کمترین نتیجه این حضور، باز شدن باب گفتگو در خصوص این آیین نامه و اشکالات آن در حضور رئیس فدراسیون فوتبال باشد.

او در خصوص اعمال قانون بازنشستگی در مورد افرادی که متصدی این سمت میشوند نیز متفاوت بودن  آیین نامه فدراسیون فوتبال، اساسنامه و کلیه شرایط آن با سایر فدراسیون های ورزشی را یاد آور شد و گفت: این حساسیت به قدری بالاست که دولت نیز حق دخالت در امور فدراسیون فوتبال را به واسطه تعهداتی که به فدراسیون جهانی فیفا دارد، نداشته و به نظر میرسد قوانین جاری کشور در این خصوص صدق نمیکند.