کمتر کسی در فوتبال پیدا می‌شود که از اعتبار فوتبالی خود خرج بقا و کمک به یک تیم کند.
در روزگاری که وخامت اوضاع در داماش، استعفای سرمربی و عدم حضور دیگر مربیان از پذیرش هدایت لاجوردی پوشان را شاهد بودیم، مازیار ربیعی فر بود که ترکش‌های ناشی از وخامت شرایط را بر جان خرید و بیش از تمرکز بر مسائل فنی، باید برای حل مشکلات مالی و بلاتکلیفی مدیریتی تلاش می‌کرد.
سه پیروزی پیاپی داماش در دیدارهای اخیر که توأم با بازگشت اسماعیل حاجی پور در کنار لاجوردی‌پوشان شد، مهر تاییدی بر این ادعا بود که عدم نتیجه گیری داماش ارتباط چندانی به مسائل فنی نداشت و بیشتر به بلاتکلیفی مالکیتی و مشکلات مالی معطوف می‌شد، معضل و کدورت‌هایی که مازیار ربیعی فر سرمربی بی‌ادعای داماش بدور از هیاهوی رسانه‌ای در پی رفع آن قدم برداشت.