محمد رهبری شمشیرباز گیلانی با کسب مدال برنز المپیاد دانشجویان جهان در تایپه تاریخساز شد و نخستین مدال تاریخ شمشیربازی ایران در المپیاد دانشجویان را به نام خود ثبت کرد.
به گزارش وارش اسپرت-پایگاه خبری و تحلیلی ورزش گیلان و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی محمد رهبری از گیلان و محمد فتوحی با درخشش در رقابتهای اسلحه سابر المپیاد دانشجویان جهان و شکست رقبای خود از جمع 64 سایبریست برتر رقابتها راه یافتند و با شکست برابر رقبای خود از جمع 64 سایبریست شرکت کننده در رقابتها به جمع 4 سایبریست برتر رقابتها راه یافتند و با شکست برابر رقبای خود از مجارستان و ترکیه بر سکوی سوم رقابتها ایستادند و نخستین مدالهای تاریخ شمشیربازی ایران در این رقابتها را به نام خود ثبت کردند.