کمیته مسابقات سازمان لیگ نحوه محاسبه اخطارهای مرحله نخست رقابت های لیگ دسته سوم باشگاه های کشور را اعلام کرد.
به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، بر اساس اعلام کمیته مسابقات سازمان نحوه محاسبات اخطار های این مرحله به شرح زیر خواهد بود:

بازیکنان در مرتبه اول پس از دریافت ۴ کارت زرد از بازی بعد از دریافت کارت چهارم محروم می شوند.

پس از محرومیت اول (۴کارته شدن) این قبیل بازیکنان با دریافت ٣ کارت زرد محروم خواهند شد.

همچنین تیم هایی که در یک بازی بیش از ۴ کارت زرد دریافت کنند طبق آیین نامه انضباطی گزارش بازی به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع و جریمه نقدی در پی خواهد داشت.