برنامه کامل هفته اول تا آخر مرحله پایانی لیگ دو اعلام شد.

به گزارش وارش اسپرت – تارنمای هواداران داماش گیلان، برنامه و زمان بندی برگزاری بازی های هفته های اول تا دهم و پایانی مرحله نهایی رقابت های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام شد.
برنامه این مسابقات به این شرح است:

هفته اول
جمعه 95/12/20
گروه A
شهرداری فومن – نفت امیدیه – ورزشگاه آزادی فومن – ساعت 14:30
برق جدید شیراز – شهرداری کاشان – ورزشگاه دستغیب شیراز – ساعت 14:30
شهرداری ماهشهر – داماش گیلان – ورزشگاه شهدا ماهشهر – ساعت 14:45

گروه B
نفت و گاز گچساران – هف سمنان – ساعت 14:45
شهرداری همدان- شهرداری تبریز – ورزشگاه قدس همدان – ساعت 14:45
کارون اروند خرمشهر – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 14:45

 

هفته دوم
پنجشنبه 95/12/26
گروه A
شهرداری کاشان – نفت امیدیه – ورزشگاه امیرکبیر کاشان – ساعت 14:45
شهرداری ماهشهر – شهرداری فومن – ورزشگاه شهدا ماهشهر – ساعت 14:45
داماش گیلان – برق جدید شیراز – ورزشگاه عضدی رشت – ساعت 14:45

گروهB
شهرداری همدان – نفت و گاز گچساران – ورزشگاه قدس همدان – ساعت 15:00
شهرداری تبریز – کارون اروند خرمشهر – ورزشگاه اختصاصی شهرداری- ساعت 15:00
شاهین شهرداری بوشهر – هف سمنان – ورزشگاه شهید بهشتی – ساعت 15:00

هفته سوم
چهارشنبه 9 فروردین 96
گروه A
شهرداری فومن – شهرداری کاشان – ورزشگاه آزادی فومن – ساعت 15:45
برق جدید شیراز – شهرداری ماهشهر – ورزشگاه دستغیب شیراز – ساعت 15:45
نفت امیدیه – داماش گیلان – ورزشگاه شهدای نفت – ساعت 16:00

گروه B
هف سمنان – شهرداری تبریز – ورزشگاه ولایت سمنان – ساعت 15:45
نفت و گاز گچساران – شاهین شهرداری بوشهر – ساعت 16:00
کارون اروند خرمشهر – شهرداری همدان – ساعت 16:00

هفته چهارم
سه شنبه 15/01/1396
گروه A
برق جدید شیراز – شهرداری فومن – ورزشگاه دستغیب شیراز – ساعت 16:00
داماش گیلان – شهرداری کاشان – ورزشگاه عضدی رشت – ساعت 16:00
چهارشنبه 16/01/1396
شهرداری ماهشهر – نفت امیدیه – ورزشگاه شهدا ماهشهر – ساعت 16:15

گروه B
شهرداری همدان – هف سمنان – ورزشگاه قدس همدان – ساعت 16:00
کارون اروند خرمشهر – نفت و گاز گچساران – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 16:15
شهرداری تبریز – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز – ساعت 16:15
 
هفته پنجم

چهارشنبه 23/01/1396

 گروه A
شهرداری فومن – داماش گیلان – ورزشگاه آزادی فومن – ساعت 16:15

شهرداری کاشان – شهرداری ماهشهر – ورزشگاه امیرکبیر کاشان – ساعت 16:15

نفت امیدیه – برق جدید شیراز – ورزشگاه شهدای نفت امیدیه – ساعت 16:30

 

گروه B

هف سمنان – اروند خرمشهر – ورزشگاه ولایت سمنان – ساعت 16:15

نفت و گاز گچساران – شهرداری تبریز – ساعت 16:30

شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری همدان – ورزشگاه بهشتی بوشهر – ساعت 16:30

 

هفته ششم

چهارشنبه 30/01/1396

گروه A 

داماش گیلان – شهرداری فومن – شهید عضدی رشت – ساعت 16:30

 برق جدید شیراز – نفت امیدیه – ورزشگاه شهید دستغیب شیراز – ساعت 16:30

شهرداری ماهشهر – شهرداری کاشان – ورزشگاه شهدای ماهشهر – ساعت 16:30

 

گروه B 

شهرداری تبریز – نفت و گاز گچساران – اختصاصی شهرداری تبریز – ساعت 16:30

اروند خرمشهر – هف سمنان – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 16:30

شهرداری همدان – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه قدس همدان – ساعت 16:30

 

هفته هفتم

سه شنبه 5/2/1396

گروه A

شهرداری کاشان – داماش گیلان – ورزشگاه امیرکبیر کاشان – ساعت 16:30

شهرداری فومن – برق جدید شیراز – ورزشگاه آزادی فومن – ساعت 16:45

نفت امیدیه – شهرداری ماهشهر – ورزشگاه شهدای نفت امیدیه – ساعت 16:45

 

گروه B

هف سمنان – شهرداری همدان – ورزشگاه ولایت سمنان – ساعت 16:30

نفت و گاز گچساران – اروند خرمشهر – ساعت 16:30

شاهین شهرداری بوشهر – شهرداری تبریز – ورزشگاه بهشتی بوشهر – ساعت 16:45

 

هفته هشتم

سه شنبه 12/2/1396

گروه A

شهرداری ماهشهر – برق جدید شیراز – ورزشگاه شهدای ماهشهر – ساعت 16:45

شهرداری کاشان – شهرداری فومن – ورزشگاه امیرکبیر کاشان – ساعت 17

داماش گیلان – نفت امیدیه – ورزشگاه شهید عضدی رشت – ساعت 17

 

‘گروه B

شهرداری همدان – اروند خرمشهر – ورزشگاه قدس همدان – ساعت 16:45

شهرداری تبریز – هف سمنان – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز – ساعت 16:45

شاهین شهرداری بوشهر – نفت و گاز گچساران – ورزشگاه بهشتی بوشهر – ساعت 16:45

 

هفته نهم  

دوشنبه 18/2/1396

گروه A

برق جدید شیراز – داماش گیلان – ورزشگاه شهید دستغیب شیراز – ساعت 16:45

شهرداری فومن – شهرداری ماهشهر – ورزشگاه آزادی فومن – ساعت 16:45

نفت امیدیه – شهرداری کاشان – ورزشگاه شهدای نفت امیدیه – ساعت 16:45

 

گروه B

نفت و گاز گچساران – شهرداری همدان – ساعت 17

هف سمنان – شاهین شهرداری بوشهر – ورزشگاه ولایت سمنان – ساعت 17

اروند خرمشهر – شهرداری تبریز – ورزشگاه تختی آبادان – ساعت 17

 

هفته دهم

دوشنبه 25/2/1396

گروه A

داماش گیلان – شهرداری ماهشهر – ورزشگاه شهید عضدی رشت – ساعت 16:45

نفت امیدیه – شهرداری فومن – ورزشگاه شهدای نفت امیدیه – ساعت 16:45

شهرداری کاشان – برق جدید شیراز – ورزشگاه امیرکبیر کاشان – ساعت 16:45

 

گروه B

هف سمنان – نفت و گاز گچساران – ورزشگاه ولایت سمنان – ساعت 17

شهرداری تبریز – شهرداری همدان – ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز – ساعت 17

شاهین شهرداری بوشهر – اروند خرمشهر – ورزشگاه بهشتی بوشهر – ساعت 17

 

مرحله نهایی رقابت های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه های کشور با حضور 12 تیم صعود کننده از مرحله مقدماتی و در دو گروه شش تیمی برگزار می شود. در پایان این مسابقات تیم های اول گروه ها به طور مستقیم به لیگ یک صعود می کنند و تیم های دوم نیز در تک بازی پلی آف در زمین بی طرف به مصاف هم می روند تا در نهایت تیم پیروز تعیین کننده، سومین تیم صعود کننده به فصل آینده لیگ دسته اول باشد.